Prodej PHM

Nabízíme Vám možnost tankování motorové nafty a benzínu z našich nově zrekonstruovaných čerpacích stanic.

Sepsání smlouvy

Nabízíme možnost sepsání kupní smlouvy, na základě které budou zákazníkům vydány odběrové karty OSONA.

Uzavřená smlouva upravuje podmínky fakturace dle individuální dohody a stanoví požadované množství tankovacích karet.

Karty OSONA

Karty slouží k identifikaci kupujícího a jeho vozidel ve vrátnici areálu a při výdeji pohonných hmot u bezobslužných stojanů

Při písemném oznámení odcizení nebo ztráty (telefonicky, e-mailem) budou karty do 24 hodin v systému zablokovány.

non-stop

Pomocí těchto karet mohou smluvní zákazníci tankovat motorovou naftu a benzín v areálu firmy formou bezobslužného výdeje pohonných hmot (automatizovaný výdej) a NON-STOP..

Bezpečnostní listy